Z Życia Szkoły

Matematyka nie taka straszna

Matura z matematyki budzi u większości uczniów niepokój, jednak wyniki próbnego egzaminu przeprowadzonego 3 listopada 2010 przez Centralną Komisję Egzaminacyjną są dość optymistyczne. Trzecioklasiści z naszej szkoły napisali próbną maturę najlepiej w powiecie inowrocławskim (średnio 33,39 pkt na 50, czyli 66,77%), przy czym zdawali ją w największej liczbie spośród liceów ogólnokształcących (181 osób). „Zdawalność” wyniosła w „Kasprze” 98,34%. Wyniki tegorocznej próbnej matury są słabsze niż rok temu, jak twierdzą eksperci z Polskiego Towarzystwa Matematycznego, najłatwiejszą maturę z matematyki mamy już za sobą – trudność egzaminu będzie wzrastać, co powinno motywować uczniów do systematycznej nauki i nadrabiania braków.