OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Aktorski laur dla Krzysztofa

Krzysztof Przybylski, nasz tegoroczny maturzysta, finalista XL Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, członek Inowrocławskiego Teatru Otwartego działającego przy Kujawskim Centrum Kultury, został laureatem Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na scenie”. Do Słupska pojechał jako jedyny reprezentant województwa kujawsko-pomorskiego, w wyniku 3-stopniowych eliminacji. Jury po obejrzeniu 18 spektakli postanowiło nagrodzić monodram „Amok – moja dziecinada” w reżyserii Elżbiety Piniewskiej za próbę wyjaśnienia rodzącej się agresji i przyznać Krzysztofowi kwotę 1500 zł, ufundowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego.