OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Konkurs im. Mariana Rejewskiego

W poniedziałek 31 maja odbył się w Bydgoszczy finał wojewódzkiego konkursu matematycznego im. Mariana Rejewskiego, organizowanego przez I LO im. Cypriana Norwida. Brało w nich udział sześcioro reprezentantów „Kaspra”: Marek Pawłowski i Justyna Głowacka z II B, Przemysław Ceglarek z I C oraz Anna Banaszak, Monika Piątkowska i Tomasz Ćwikliński z IB. W kategorii klas drugich Marek Pawłowski z II B zajął drugie miejsce, a w kategorii klas pierwszych Anna Banaszak z I B drugie, natomiast Monika Piątkowska z I B trzecie. Gratulujemy!