Z Życia Szkoły

„Kasper” 3 razy na A i raz na B!

I LO przeszło pilotażowy proces ewaluacji jako pierwsza szkoła w powiecie inowrocławskim. Kuratoryjni wizytatorzy, Beata Wasilewska i Wojciech Gliwiński, po wnikliwym przyjrzeniu się pracy szkoły i przeanalizowaniu wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców przyznali naszej szkole najwyższe noty A (w skali od A do E) w kategoriach: analiza wyników egzaminu maturalnego, wiadomości i umiejętności uczniów oraz aktywność uczniów i notę B w kategorii: respektowanie norm społecznych. Jest to obecnie jeden z najwyższych wyników w kraju.

Zewnętrzny system ewaluacji szkół został stworzony przez MEN jako środek do obiektywnej oceny placówek oświatowych na różnych płaszczyznach. Ma to dać uczniom i kandydatom do danej szkoły oraz ich rodzicom rzetelny jej obraz i dopomóc w wyborze miejsca kształcenia.

Uroczystość uświetniły występy uczniów – zaprezentowano piosenki francuskie w wykonaniu Magdy Budrewicz, Krzysztofa Przybylskiego i Krystiana Krzywdzińskiego, program kabaretowy Filipa Jasika i Mateusza Staśko oraz fragmenty show „Ekologia na wybiegu”.