Regulamin XXX Wojewódzkiego Konkursu KASPER CHEMICZNY 2023-24