Regulamin Wojewódzkiego Konkursu KASPER CHEMICZNY 2022-23 (002)