kornel_bartoszkiewicz_etap_okręgowy_60._olimpiady_fizycznej