Koło historyczne

Koło Historyczne

Koło historyczne skierowane jest do wszystkich zainteresowanych historią powszechną, losami Polski oraz dziejami Kujaw. Zapraszamy miłośników „Klio” do współtworzenia Koła oraz do realizowania projektów historycznych, do rywalizowania w konkursach oraz do doskonalenia warsztatu pracy historyka.
W roku szkolnym 2019/2020 pracujemy nad:.
   • redagowaniem rozpraw historycznych pod kątem przygotowań do matury na poziomie rozszerzonym oraz olimpiad i konkursów przedmiotowych
   • podstawowymi zagadnieniami i zgłębianiem epok historycznych: starożytności, średniowiecza, nowożytności, XIX wieku i XX wieku
   • naukami pomocniczymi historii – dyplomatyką, genealogią, geografią historyczną, heraldyką, numizmatyką, paleografią
   • metodologią badań historycznych
   • analizą źródeł historycznych
   • historią lokalną
   • historią parlamentaryzmu w Polsce
Podczas spotkań przygotowujemy się także do konkursów i olimpiad przedmiotowych z historii:
   • Olimpiady Historycznej
   • Olimpiady Wiedzy Historycznej Coptiosh
   • Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”
   • Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
Koło Historyczne prowadzone jest przez dra Łukasz Wróbla. Zajęcia odbywają się co tydzień, w czwartki od 14.20 do 16.00. Wszelkie pytania proszę kierować bezpośrednio do opiekuna koła na adres mailowy: luka.wrobel@gmail.com