Zarządzenie dyrektora w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024-2025