AktualnościZ Życia Szkoły

Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł prof. Zdzisław Gatyński

Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł prof. Zdzisław Gatyński – długoletni nauczyciel przysposobienia obronnego w naszej szkole (lata 1966 -1992).
Pan Profesor Gatyński urodził się 22 listopada 1929 r. w Żuchowie (powiat Lipno). W roku 1951 zakończył naukę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Wymyślinie i w tym samym roku został skierowany jako nauczyciel przysposobienia obronnego do pracy w Szkole Podstawowej w Rogowie. Po dwuletniej przerwie spowodowanej obowiązkiem odbycia służby wojskowej, od 1954 r. ponownie podjął pracę nauczyciela PO – tym razem w Liceum Ogólnokształcącym w Lubrańcu. W międzyczasie zdobył też pełne uprawnienia zawodowe studiując w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (dyplom zawodowy – 1958).
Z Liceum Jana Kasprowicza Profesor Gatyński związał się na stałe po przeprowadzce do Inowrocławia, uzyskując z dniem 1 listopada 1966 r. angaż na stanowisko nauczyciela przysposobienia obronnego. Funkcję tę przez szereg lat łączył z pracą w licealnym internacie – jako wychowawca, a przez kilka lat także jako kierownik. Uzupełnił też studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, uzyskując w 1977 r. dyplom magisterski. Dodatkowo, w 1987 r. uzyskał trzeci stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania przysposobienia obronnego.
Przez długie lata pracy w naszym Liceum wychowankowie Profesora Zdzisława Gatyńskiego odnosili liczne sukcesy naukowe i sportowe. Jego uczniowie wielokrotnie uzyskiwali wysokie miejsca na szczeblu centralnym w Konkursie Marynistycznym „Polska leży nad Bałtykiem”. W roku 1976 prowadzona przez niego drużyna reprezentowała Polski Czerwony Krzyż na Międzynarodowych Zawodach Drużyn Sanitarnych w NRD. Uczniowie Profesora zdobywali także laury na szczeblu wojewódzkim w Zawodach Drużyn Sanitarnych PCK, konkursach i zawodach strzeleckich, Spartakiadach Letnich Sportów Obronnych oraz innych konkursach i zawodach organizowanych przez Ligę Obrony Kraju.
Duży wkład Profesor Gatyński miał w tworzenie naszego szkolnego ceremoniału. Jego autorstwa jest np. ślubowanie składane corocznie przez kolejne pokolenia absolwentów Liceum. Trudno też przecenić wkład Profesora w organizację Szkolnej Izby Tradycji (dzisiejszego Szkolnego Muzeum).
Podczas swojej pracy Profesor Zdzisław Gatyński kilkakrotnie otrzymał nagrodę Bydgoskiego Kuratora Oświaty i Wychowania. Odznaczony także został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju” (1978) oraz Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju (1980).
Na emeryturę Profesor Gatyński przeszedł w 1991 r., ale jeszcze przez rok pracował w naszej szkole w niepełnym wymiarze. Nawet jako emeryt Pan Profesor pozostawał aktywny i czynnie zaangażowany w życie szkoły.
Profesor Zdzisław Gatyński pozostanie w naszej pamięci jako pełen empatii pedagog, znakomity kolega, życzliwy człowiek.
Pogrzeb Profesora odbędzie się 19 marca b.r.