AktualnościZ Życia Szkoły

Mateusz w etapie centralnym Olimpiady Historycznej

11 oraz 24 stycznia odbył się etap okręgowy XLVI Olimpiady Historycznej. W przeprowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika eliminacjach brało udział 117 uczniów z 35 szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Młodzi historycy w pierwszym etapie eliminacji pisali pracę badawczą z wybranej epoki, a w drugim – odpowiadali przed komisjami składającymi się z toruńskich historyków. Naszą szkołę w drugim etapie Olimpiady Historycznej reprezentowało siedmiu uczniów, którzy musieli wykazać się wiedzą z historii na poziomie rozszerzonym, a także znajomością literatury historycznej. Najlepszy spośród kasprowiczan okazał się Mateusz Stranc z klasy II e (społeczno-prawnej). Mateusz znalazł się wśród sześciu najlepszych w województwie uczniów i w kwietniu będzie walczyć o tytuł laureata oraz zwolnienie z matury z historii. Opiekunem ucznia jest prof. Łukasz Wróbel.