AktualnościZ Życia Szkoły

Awans w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej

Uczniowie kl. III b matematyczno-fizyczno-informatycznej Marta Tomalak, Wojciech Panfil i Jan Suliński zakwalifikowali się do etapu okręgowego Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Aby uzyskać awans do drugiego etapu uczniowie musieli wykazać się umiejętnością syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania oraz dedukcyjnego badania hipotez.
Zawody II stopnia odbędą się 29 lutego.