AktualnościOsiągnięciaZ Życia Szkoły

Komunikacja interpersonalna w debacie

Uczniowie kl. I i społeczno-prawnej uczęszczający na zajęcia z komunikacji interpersonalnej realizowane w ramach projektu “Zostań Omnibusem II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprezentowali swoje umiejętności debatanckie. Przygotowali debatę oksfordzką poświęconą monitoringowi w salach lekcyjnych, podczas której wykazali się wysokim poziomem przygotowania merytorycznego i umiejętnościami retorycznymi. Pierwszy semestr pracy przyniósł wymierne efekty. Pierwszoklasiści podczas zajęć z komunikacji interpersonalnej zapoznają się z podstawami retoryki, autoprezentacji i sztuką toczenia sporów. Ich opiekunem jest dr Sławomir Drelich.