AktualnościZ Życia Szkoły

Klasa III C na UKW

13 grudnia uczniowie klasy III c medycznej wraz z biologiem prof. Anną Pędzich-Kuszel, wychowawcą prof. Norbertem Kwiatkowskim i prof. Adamem Kopciem wybrali się do Bydgoszczy na Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Wzięli tam udział w projekcie POWER „Z przyrodą za pan brat”. Do udziału w tym projekcie nasza szkoła dostała zaproszenie od prodziekan dr Magdaleny Trojankiewicz, a to dzięki osiągnięciom uczniów Kaspra w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej na przestrzeni wielu lat.
Pierwszym punktem spotkania był wykład „Złe czasy dla dobrych bakterii – krótko o antybiotykach i lekooporności”, wygłoszony przez dr. Łukasza Kuberę z Katedry Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Nauk Biologicznych. W ciekawy sposób ukazał on ogromną rolę symbiotycznych bakterii bytujących w naszym organizmie oraz szkodliwe działanie antybiotyków, stosowanych często bezpodstawnie.
W drugiej części spotkania na Uniwersytecie uczniowie wzięli udział w warsztatach laboratoryjnych. Pierwsze – „Fascynujący świat grzybów” – prowadzone były przez dr inż. Magdalenę Kulczyk-Skrzeszewską, która zaprezentowała niezwykłą rolę tych organizmów w obiegu materii w przyrodzie, w interakcjach mikoryzowych z roślinami, ale też ich znaczenie w życiu człowieka – zarówno w aspekcie pozytywnym, jak i negatywnym. Podczas drugich – „Mikroorganizmy wokół nas” – uczniowie pod kierunkiem mgr Emilii Jankowiak przygotowywali preparaty bakteryjne i drożdżowe, wybarwiali je i obserwowali pod mikroskopem, zachowując wszelkie zasady higieny i bezpieczeństwa przy obcowaniu z materiałem biologicznym.
Duży walor edukacyjny zajęć na pewno przyda się „na ostatniej prostej” intensywnych przygotowań do matury. Szczególnie cenny dla młodzieży był czynny udział w zajęciach laboratoryjnych, jako że biologia jest przedmiotem eksperymentalnym.