AktualnościZ Życia Szkoły

Bliżej medycyny – o uzależnieniach

W dalszej części wykładu Marta Malinowska-Kubiak przedstawiła sposoby leczenia uzależnień, opowiedziała o specyfice swojej pracy w szpitalu jako ordynatora Oddziału Podwójnej Diagnozy i Leczenia Uzależnień w Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu oraz o stosowanym w jej placówce farmakologicznym leczeniu chorych połączonym z psychoterapią (np. grupy wsparcia), oddziaływaniami środowiskowymi, leczeniem ogólnomedycznym i rehabilitacją zawodową.
Słuchacze – zarówno z wykładu, jak i z odpowiedzi na zadawane przez nich pytania – pozyskali spory zakres wiedzy na temat problemu bardzo mocno dotyczącego ich pokolenia. W rozmowach po wykładzie podkreślali dużą wartość otrzymanych informacji. Miejmy nadzieję, że zainspirował on także część przyszłych medyków do wyboru specjalizacji psychiatrycznej, która w dzisiejszej rzeczywistości staje się coraz bardziej potrzebna.
Jak podkreśla autorka projektu „Bliżej medycyny”, motywacją do organizowania takiej formy spotkań uczniów z absolwentami jest m.in. aspekt wychowawczy i uczenie przez naśladownictwo. Młodzież, widząc starsze koleżanki i kolegów, absolwentów naszej szkoły – obecnych lekarzy, terapeutów, farmaceutów, może zainspirować się takim realnym wzorcem. Warto podkreślić, że prof. Anna Pędzich-Kuszel przez lata swojej pracy w naszej szkole „wychowała” już 165 lekarzy i obecnych studentów medycyny.