AktualnościOsiągnięciaZ Życia Szkoły

Prof. Wioletta Graczyk z prestiżowym wyróżnieniem

Nauczycielka naszego liceum prof. Wioletta Graczyk została uhonorowana tytułem Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji. W konkursie tym kandydatury na Lidera zgłaszały organy prowadzące placówki oświatowe, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe. Powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa wskazała osiemnaście najlepszych z nich. Z tego grona prof. Graczyk, jako najlepszą z najlepszych, wybrał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Wręczenie nagrody odbyło się w Dzień Edukacji Narodowej w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
Wioletta Graczyk, nauczycielka matematyki z ponad 20-letnim stażem, w naszej szkole pracuje już od 1996 roku. Przez ten czas w tajniki „królowej nauk” wtajemniczyła całe pokolenia uczniów, którzy następnie z sukcesem zdawali maturę z matematyki i często matematyczną ścieżką podążali podczas dalszej swej edukacji na studiach wyższych. Osiemdziesięciu uczniów tegorocznej liderki Edukacji zostało laureatami olimpiad i konkursów matematycznych i ekonomicznych, a sześćdziesięciu sześciu – ich finalistami. Szesnastokrotnie też organizowała edycje Wojewódzkiej Gimnazjady Matematycznej.