AktualnościZ Życia Szkoły

Laury matematyczne naszego absolwenta

Absolwent klasy III b mat-fiz-inf Szymon Sieradzki po raz kolejny potwierdził swoje zdolności matematyczne i zdobył laury w dwóch konkursach.
W Olsztynie został laureatem pierwszego miejsca XVII Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych. Przypomnijmy tylko, że w ubiegłym roku w tychże zawodach Szymon zajął miejsce drugie. Szymon otrzymał teraz bon wartości 600 zł ufundowany przez PKO BP oraz indeks na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
W Warszawie natomiast Szymon uzyskał tytuł laureata XX Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Tytuł ten daje Szymonowi wstęp bez postępowania rekrutacyjnego na Politechnikę Warszawską i Politechnikę Gdańską.