AktualnościZ Życia Szkoły

Komers 2019

27 maja podczas uroczystego komersu pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów naszego Liceum. Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Inowrocławskiego Beata Kowalska, wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Sławomir Koniczyński, Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Jana Kasprowicza Henryk Okoński, Wiceprezes Stowarzyszenia Wojciech Błaszak, kapelan Stowarzyszenia ks. Ireneusz Oliwkowski, członek Zarządu Stowarzyszenia i Honorowy Obywatel Miasta Inowrocławia Edmund Mikołajczak oraz przewodnicząca Rady Rodziców przy I LO Sylwia Grykałowska. Nie zabrakło również grona pedagogicznego, rodziców i uczniów. Na początku komersu odbyła się ceremonia ślubowania absolwentów, którego tekst odczytali wychowawcy klas maturalnych, po czym nastąpiło przekazanie Sztandaru Szkoły przez odchodzących członków pocztu młodszym kolegom. Jak co roku nagrodzono najwybitniejszych absolwentów. Tytuł Primus Inter Pares otrzymał Bartosz Lusiak w uznaniu za liczne sukcesy olimpijskie oraz znakomite wyniki w nauce. Nagroda im. Szymona Prusa dla Najlepszego Humanisty trafiła do Pawła Daroszewskiego, również za liczne sukcesy olimpijskie oraz znakomite wyniki w nauce. Tytułem Najlepszego Sportowca uhonorowany został Kamil Konieczka, nasz znakomity koszykarz. Medal Szkoły za najlepsze wyniki w nauce oraz sukcesy olimpijskie i nienaganną postawę podczas trzech lat pobytu w szkole trafił do Pawła Daroszewskiego, Bartosza Lusiaka i Szymona Sieradzkiego. W dalszej kolejności upominki i dyplomy otrzymali olimpijczycy, sportowcy, aktorzy, odchodzący przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i redaktorzy szkolnej gazetki. Kolejną częścią uroczystości było wręczenie maturzystom świadectw ukończenia szkoły. Rodzice tych, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem, otrzymali od Dyrekcji listy gratulacyjne. Słowo do absolwentów i zebranych gości wygłosili starosta Wiesława Pawłowska, ks. Ireneusz Oliwkowski, prezes Henryk Okoński, przewodniczący SU Kamil Szałecki, przewodniczący MRMI Marek Michalski, a w imieniu opuszczających naszą szkołę abiturientów – Paweł Daroszewski.
Uroczystość zakończyła się występem artystycznym w wykonaniu uczennic młodszych klas oraz aktorów Inowrocławskiego Teatru Otwartego.