AktualnościZ Życia Szkoły

Nasza Kapsuła Czasu

Przy okazji świętowania setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę zaprezentowano również szkolną „Kapsułę Czasu”, stworzoną z inicjatywy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Pawła Daroszewskiego. Trafiły do niej różnorakie artefakty mające obrazować zarówno naszą szkolną rzeczywistość, jak i szerszy kontekst, w jakim nasza placówka funkcjonuje. Wśród złożonych w Kapsule przedmiotów znalazły się m.in. aktualne numery ogólnopolskich czasopism społeczno-politycznych i prasy lokalnej, foldery informacyjne o kraju, regionie i mieście, komplet obiegowych monet, słownik biograficzny „Kasprowiczanie”, wydawnictwo pamiątkowe tegorocznych absolwentów, folder promocyjny szkoły, aktualna „Kronika szkoły wg Facebooka”, pendrive z wgranym kompletem zdjęć i filmów z 2018 roku, wykaz tegorocznych kasprowiczowskich olimpijczyków, najnowsze numery „Repsaka” i „Biuletynu Absolwentów”, nagranie spektaklu ITO, plany lekcji wszystkich klas, listopadowe menu obiadowe stołówki pani Kasi Knop, „firmowa” koszulka szkolna, gadżety SKS, puchar z olimpiady wiedzy o III RP, zestaw promocyjnych długopisów oraz kreda i marker do tablicy. Kapsułę umieszczono na strychu szkoły nad aulą, z zastrzeżeniem, że ma być otwarta dopiero w 2118 roku.