AktualnościOsiągnięciaZ Życia Szkoły

Uroczyste pożegnanie absolwentów

Na początku komersu odbyła się ceremonia ślubowania absolwentów, którego tekst odczytali wychowawcy klas maturalnych, po czym nastąpiło przekazanie Sztandaru Szkoły przez odchodzących członków pocztu młodszym kolegom. Swój urząd Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego złożył Szymon Ludwig, a następnie ślubowanie złożył przejmujący to stanowisko Paweł Daroszewski.
Jak co roku nagrodzono najwybitniejszych absolwentów. Tytuł Primus Inter Pares otrzymała Martyna Kuczyńska w uznaniu za liczne sukcesy olimpijskie oraz znakomite wyniki w nauce. Nagroda im. Szymona Prusa dla Najlepszego Humanisty trafiła do Błażeja Bałdygi, finalisty XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Tytułem Najlepszego Sportowca uhonorowana została Julita Kalita za swe sukcesy w trzech dyscyplinach sportu: piłce nożnej, lekkoatletyce i piłce ręcznej. Medal Szkoły za najlepsze wyniki w nauce oraz sukcesy olimpijskie i nienaganną postawę podczas trzech lat pobytu w szkole trafił do Martyny Kuczyńskiej i Mikołaja Łyszczarza. W dalszej kolejności upominki i dyplomy otrzymali olimpijczycy, sportowcy, aktorzy, odchodzący przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i redaktorzy szkolnej gazetki.
Kolejną częścią uroczystości było wręczenie maturzystom świadectw ukończenia szkoły. Rodzice tych, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem, otrzymali od Dyrekcji listy gratulacyjne. Słowo do absolwentów i zebranych gości wygłosili Mirosława Kucol, ks. Ireneusz Oliwkowski, Katarzyna Łuczak i Henryk Okoński, a w imieniu opuszczających naszą szkołę abiturientów – Błażej Bałdyga. Ostatni raz w murach naszej szkoły zaśpiewał Jakub Kawalerski. Z kolei w imieniu młodszych uczniów absolwentów pożegnali Agata Burak, Patryk Dąbrowski i – śpiewem – Olga Gwizdała.
Liczymy, że nasi absolwenci będą niejednokrotnie wracać do szkolnych murów, odwiedzać swoich nauczycieli, a swoją postawą rozsławią w przyszłości imię swojego Liceum.