AktualnościOsiągnięciaZ Życia Szkoły

Konkurs języka angielskiego „English is Easy”

27 marca br. odbył się półfinał XX edycji konkursu języka angielskiego „English is Easy”. Półfinał konkursu otworzył dyrektor „Kasprowicza” Rafał Łaszkiewicz, witając uczniów oraz ich opiekunów. W półfinale konkursu wzięło udział 68 uczniów z 12 szkół podstawowych i gimnazjów. Uczniowie w ciągu 60 minut rozwiązywali test leksykalno-gramatyczny z elementami wiedzy o kulturze krajów anglosaskich i zawierający zadanie z rozumienia tekstu czytanego. Wszyscy uczniowie wykazali się dobrą i bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Do finału zostało zakwalifikowanych 20 uczniów, którzy uzyskali minimum 70% punktów. Przedstawiamy listę z wynikami półfinału konkursu.

Finał konkursu odbył się również w dniu 27 marca. Polegał on na sprawdzeniu rozumienia tekstu słuchanego oraz na części ustnej (opis obrazka i konwersacja z członkiem komisji na wylosowane tematy).

Serdecznie zapraszamy nauczycieli – opiekunów finalistów konkursu „English is Easy”, wraz z uczniami i ich rodzicami, 14 kwietnia o godz. 12.30 na ogłoszenie wyników w auli szkoły, w czasie drzwi otwartych do naszego liceum, które rozpoczynają się o godz. 10.00.