AktualnościZ Życia Szkoły

Warsztaty psychoedukacyjne kl. IB

Klasa I B wzięła udział w warsztatach psychoedukacyjnych w ramach profilaktyki uzależnień prowadzonych przez terapeutkę p. Mariolę Warmuz z Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Inowrocławiu. Uczniowie zapoznali się z procesem uzależniania się od alkoholu oraz ze skutkami spożywania alkoholu dla młodego organizmu. Poznali też płynące stąd zagrożenia dla życia i zdrowia własnego lub innych. Jednym z ćwiczeń warsztatowych była próba sprawdzenia jak zachowuje się człowiek pod wpływem alkoholu. Doświadczenie to przeprowadzano przy użyciu specjalistycznych okularów, które po założeniu dają złudzenie bycia pod wpływem środka odurzającego.
Pedagog szkolny zaprasza uczniów do aktywnego udziału w kolejnych warsztatach, których tematyka obejmować będzie rodzaje uzależnień behawioralnych oraz sposoby ich unikania.