AktualnościZ Życia Szkoły

Na grobach kasprowiczowskich

w przeddzień święta Wszystkich Świętych przedstawiciele społeczności szkolnej Kaspra udali się na groby zmarłych nauczycieli, którzy pochowani są na inowrocławskich cmentarzach. W tym roku na wcześniej uprzątniętych grobach symboliczne znicze zapalali uczniowie klasy I e. Pierwszoklasiści wędrówkę po cmentarzach rozpoczęli od zbiorowej mogiły konfederatów barskich koło kościoła Imienia NMP. Oprócz grobów nauczycielskich odwiedzili również lapidarium pożydowskie na cmentarzu komunalnym, zniczem upamiętniając licznych przedwojennych nauczycieli i uczniów naszej szkoły żydowskiego pochodzenia. Uporządkowali też grób matki naszego patrona – Józefy Kasprowiczowej oraz zapalili znicz na grobie romskiej poetki Bronisławy Wajss, czyli Papuszy.