OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Walka o finał olimpiady polonistycznej

4 marca na UKW w Bydgoszczy odbędą się ustne eliminacje rejonowe XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. I LO reprezentować będą uczniowie klasy II e Agata Andrysiak i Błażej Bałdyga, przygotowani przez prof. Elżbietę Piniewską, oraz uczennice klasy II a Aleksandra Filipiuk i Michalina Łuczak, szlifujące talenty humanistyczne pod okiem prof. Agnieszki Zielińskiej.
Polonistyczna drużyna z Kaspra będzie walczyć o 100% na maturze z języka polskiego i wolny wstęp na wydziały humanistyczne krajowych uczelni.