Z Życia Szkoły

Etap okręgowy Olimpiady Znajomości Afryki

W Bydgoszczy odbył się etap okręgowy XV Olimpiady Znajomości Afryki, w której od lat uczestniczy nasza szkoła. Kaspra reprezentowała rekordowa liczba osób w województwie kujawsko-pomorskim, bo aż ośmioro uczniów. Byli to: Mikołaj Kaszak, Łukasz Mirzejewski oraz Olga Zielińska z klasy III d, Ewelina Szymandera i Marcin Pałasz z klasy III b oraz Aleksandra Kalka, Agata Szewczykowska i Aleksandra Cabańska z klasy II a. Uczestnicy musieli zmierzyć się z testem, który sprawdzał wiedzę o Afryce i łączył obszerne zagadnienia z dziedzin społecznych i geograficznych. Opiekunem uczniów jest prof. Agnieszka Zielińska.