Z Życia Szkoły

Ranking „Perspektyw” 2017 ogłoszony

Miesięcznik „Perspektywy” ogłosił Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2017. W gronie 500 najlepszych polskich liceów nasza szkoła znalazła się na 224. pozycji (10. w województwie), odnotowując awans o 4 miejsca. Zawdzięczamy to m.in. świetnie zdanej na tle kraju maturze z matematyki (średnio 81% PP, 59% PR). Z kolei w tzw. rankingu 200 szkół olimpijskich uplasowaliśmy się na 85. miejscu – niestety miniony rok szkolny nie przyniósł tylu tytułów olimpiad branych pod uwagę w zestawieniu co w latach ubiegłych. Warto wspomnieć o metodologii rankingu liceów: uwzględnia się w nim wynik matury z przedmiotów obowiązkowych (25%), wynik matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w 44 olimpiadach ogólnopolskich i 12 międzynarodowych (30%). Czujemy się zmotywowani do dalszej solidnej pracy i liczymy na jej dobre skutki w przyszłości.