OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Marcin w finale centralnym Olimpiady Wiedzy o UE

17 grudnia odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Uczestnicy musieli się wykazać znajomością materiału z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym oraz znajomością historii integracji europejskiej i prawa europejskiego. Wśród trzech przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego w finale centralnym olimpiady znalazł się Marcin Niedzwiecki, uczeń kl. III e o profilu społeczno-prawnym. Opiekunem Marcina jest prof. Sławomir Drelich.