Z Życia Szkoły

Nasza trójka w okręgu w Olimpiadzie Astronomicznej

Marcin Klempka z klasy 3 B mat.-fiz., Marta Lewandowska z klasy 2 B mat.-fiz. i Sara Tomalak z klasy 2 D biol.-chem.-mat. zakwalifikowali się do zawodów drugiego stopnia LX Olimpiady Astronomicznej. Odbędą się one 23 stycznia we Włocławku. Opiekunem merytorycznym uczniów jest nauczyciel fizyki prof. Eugeniusz Mikołajczak.