OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Awans gimnazjalistów w konkursie biologicznym

7 grudnia odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla Gimnazjalistów. Uczniowie, przygotowujący się pod opieką prof. Anny Pędzich-Kuszel, zmierzyli się z bardzo trudnymi zadaniami wykraczającymi poza podstawę programową. Musieli wykazać się szczegółową, a jednocześnie syntetyczną wiedzą z biologii oraz umiejętnością analizy i interpretacji procesów biologicznych. Doskonały wynik i jednocześnie kwalifikację do finału wojewódzkiego osiągnęli uczniowie klasy III g: Aleksandra Baran, Jakub Łaszkiewicz, Jakub Muszalski, Aleksandra Witkowska i Julia Zakrzewska. Warto dodać, że nasza 5-osobowa reprezentacja jest najliczniejszą z wszystkich szkół gimnazjalnych powiatu inowrocławskiego.