Z Życia Szkoły

Płomienie wolności na Węgrzech i w Polsce

25 listopada w Teatrze Miejskim miała miejsce kolejna premiera Inowrocławskiego Teatru Otwartego – zespołu prowadzonego przez prof. Elżbietę Piniewską pod auspicjami Kujawskiego Centrum Kultury, a złożonego głównie z uczniów naszego Liceum. Spektakl „Płomienie wolności” przygotowano z okazji 60. rocznicy wydarzeń poznańskiego czerwca oraz węgierskiej rewolucji 1956. W premierze uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich m.in. konsul honorowy Węgier – a zarazem absolwent „Kaspra” – Marek Pietrzak, zastępca prezydenta Inowrocławia Wojciech Piniewski oraz przewodnicząca miejskiej Komisji Oświaty i Kultury Elżbieta Jardanowska. Spektakl stał się częścią Festiwalu Kultury Węgierskiej, który odbywał się w dniach 25-28 listopada. Nasi aktorzy, uświetniając jego obchody, wystąpili także w Gmachu Copernicanum UKW w Bydgoszczy 26 listopada.