Z Życia Szkoły

Na mogiłach kasprowiczan

W przeddzień święta Wszystkich Świętych przedstawiciele społeczności szkolnej Kaspra udali się na groby zmarłych nauczycieli, którzy pochowani są na inowrocławskich cmentarzach. W tym roku na wcześniej uprzątniętych grobach symboliczne znicze zapalali uczniowie klasy I e.
Pierwszoklasiści postawili też znicz przy lapidarium pożydowskim na cmentarzu komunalnym, upamiętniając w ten sposób licznych przedwojennych nauczycieli i uczniów naszej szkoły żydowskiego pochodzenia. Uporządkowali też grób matki naszego patrona – Józefy Kasprowiczowej oraz zapalili znicz na grobie romskiej poetki Bronisławy Wajss, czyli Papuszy.
Ostatni znicz zapalono na zbiorowej mogile konfederatów barskich koło kościoła Imienia NMP.