Z Życia Szkoły

Wrzesień z Patronem podsumowany

W ramach projektu przeprowadzono dwie akcje popularyzatorskie:

1. „Czy wiesz, że…” codzienne informacje dotyczące życia i twórczości Kasprowicza na tablicy informacyjnej przy sali nr 9.

2. Kasprowicz w cyberprzestrzeni 😉 Akcja zamieszczania cytatów z utworów poety na FB szkoły: „Dzień dobry Kasprowicz! – daj lajka i komentuj z głową”.

Przeprowadzono również konkursy dla uczniów gimnazjum i liceum, w których udział wzięły 122 prace w kategoriach:

1. Kasprowicz publicystą – konkurs na felieton/artykuł prasowy. Temat: Barbara Skarga zadała pytanie: Po co nam autorytety? Jak Ty na to pytanie odpowiesz?
Laureatem konkursu w kategorii liceum został Paweł Daroszewski – uczeń klasy I e.

Laureatem konkursu w kategorii gimnazjum została Aleksandra Cieślik – uczennica klasy III g.

2. Kasprowicz poetą – konkurs na interpretację wiersza poety (przedmaturalne wprawki nie tylko dla maturzystów).
Laureatem konkursu został Mikołaj Kaszak – uczeń klasy III d.

3. Kasprowicza przygody z językami obcymi:

a. Konkurs na esej w języku angielskim; temat: Genius loci „Kaspra”. Czy łączy nas miejsce? Czy rzeczywiście stanowimy rodzinę kasprowiczowską?
Laureatem konkursu została Aniela Kowalczewska – uczennica klasy II e.

b. Tłumacz jak patron – konkurs translatorski.
Laureatem konkursu tłumaczenia z języka francuskiego została Kamila Stanek – uczennica klasy I d.
Laureatem konkursu tłumaczenia z języka niemieckiego została Julia Korsakowska – uczennica klasy III b.

4. Konkurs ortograficzny – Bądź obłędny i bezbłędny, czyli pisz jak Kasprowicz.
Laureatem konkursu została Ewelina Cabaj – uczennica klasy II c.

5. Kasprowicz – uczeń i mistrz Konkurs na prezentację multimedialną lub film o drodze edukacyjnej Jana Kasprowicza – zostanie rozstrzygnięty 14 października.

Najważniejszym punktem podsumowania projektu było widowisko słowno-muzyczne „Kasprowicza rozmowy z Bogiem” w reżyserii prof. Elżbiety Piniewskiej i w wykonaniu Inowrocławskiego Teatru Otwartego. Nasi młodzi aktorzy zaprezentowali wybrane utwory z bogatej twórczości naszego patrona, obrazujące jego poetycki „spór” i pojednanie z Najwyższym. Oszczędna forma inscenizacyjna dawała odpowiednie tło emocjonalnej i etycznej wadze wysłuchiwanych strof.
Krótki zarys historii upamiętniania Jana Kasprowicza w naszym mieście zaprezentował były nauczyciel historii w naszej szkole, a zarazem znany społecznik i honorowy obywatel Inowrocławia Edmund Mikołajczak.

Garścią refleksji na temat Kasprowicza i jego twórczości podzieliła się Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu pani Janina Sikorska. Wśród zaproszonych widzów była również pani Dorota Drobnik-Stefańska – Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.