Z Życia Szkoły

Rok szkolny 2016/17 rozpoczęty

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017. Podczas uroczystej inauguracji powitaliśmy w naszym gronie pierwszoklasistów z pięciu nowych klas LO oraz z Gimnazjum Dwujęzycznego.
Najważniejszym punktem uroczystości było ślubowanie złożone przez nowych członków kasprowiczowskiej społeczności – uczniów klas pierwszych. Mamy nadzieję, że szybko wdrożą się w nowe obowiązki i zintegrują z resztą uczniowskiego grona.
Gościem specjalnym uroczystości była nasza absolwentka prof. dr hab. Liliana Sikorska z Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu, który patronować będzie klasie I A lingwistycznej.
Tradycyjnie na uroczystości pojawili się też licznie absolwenci „Kaspra”.