OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Finał Ligi Debat Oksfordzkich

22 czerwca miał miejsce finał II Inowrocławskiej Ligi Debat Oksfordzkich dla gimnazjalistów, organizowanej przez nasze Liceum we współpracy z Urzędem Miasta Inowrocławia. To właśnie w przepięknej sali sesyjnej UM toczyły się finałowe debaty. Koordynatorem zapoczątkowanego rok temu projektu jest dr Sławomir Drelich we współpracy z UMK w Toruniu. W jury zasiadali mgr Anna Kowalczewska oraz nasi absolwenci, obecnie studenci prawa – Daniel Jakubowski (pełniący funkcję marszałka) i Kamil Janiszewski oraz tegoroczni abiturienci – Paula Kozioł i Krzysztof Niespodziński.