Z Życia Szkoły

Debata oksfordzka gimnazjalistów

15 czerwca kl. II naszego Gimnazjum Dwujęzycznego zaprezentowała debatę oksfordzką, która była efektem kilkumiesięcznych przygotowań w ramach projektu edukacyjnego z wiedzy o społeczeństwie. Gimnazjaliści dyskutowali nad tezą: Należy zakazać korzystania z portali społecznościowych osobom poniżej 18 roku życia. Emocjonalna, ale również bogata w merytoryczne argumenty debata na pewno skłoniła wszystkich widzów do refleksji nad miejscem internetu w naszym życiu. Opiekunem młodzieży i koordynatorem projektu był dr Sławomir Drelich.