Z Życia Szkoły

Nagroda za osiągnięcia polonistyczne

4 czerwca w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się gala laureatów XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Anna Piniewska, obecnie już absolwentka, odebrała nagrody za zdobycie II miejsca w Polsce z rąk przewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady – prof. dr hab. Teresy Kostkiewiczowej oraz dr. hab. Tomasza Chachulskiego. Było to uhonorowanie jej rocznej pracy naukowej pod kierunkiem mgr Elżbiety Piniewskiej. Uroczystość uświetnił koncert muzyki barokowej, który pięknie współgrał z atmosferą pałacu.