OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Gimnazjada z Historii i WOS

Po zakończeniu części pisemnej wszyscy przybyli udali się do szkolnej auli na wykład dr. Tomasza Cerana pt. „Zbrodnia pomorska – 1939 r.” Tematem wykładu były masowe mordy dokonywane przez Volksdeutscher Selbstschutz Westpreussen (Samoobronę Ludności Niemieckiej Zachodnich Prus) na ludności polskiej w początkach okupacji na terenach przedwojennego województwa pomorskiego, dla których pretekstem były wydarzenia tzw. „Krwawej Niedzieli” w Bydgoszczy, a jednym z elementów – tzw. „Makabryczna Noc” w inowrocławskim więzieniu. Po wykładzie gimnazjaliści mieli czas na krótki poczęstunek i zwiedzenie szkoły, a ich opiekunowie udali się na kolejny wykład – „Miejsca pamięci historycznej” wygłoszony przez prof. dr. hab. Stanisława Roszaka, kierownika Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie UMK w Toruniu. Wykład uzupełniła dr hab. Agnieszka Wieczorek (pracownik dydaktyczny tego Zakładu) prezentacją „Królewski pałac w Kutnie – projekt edukacyjny”. Po przerwie ogłoszono listę 11 ścisłych finalistów, którzy awansowali do II etapu – quizu. Quiz składał się z szeregu pytań z zakresu historii ogólnej i WOS-u oraz wiedzy o regionie. Ta część dokonała małego przetasowania w kolejności na liście zwycięzców, która ostatecznie wygląda następująco:

I m-ce – Bartosz Lusiak, Gimnazjum w Żninie

II m-ce – Jakub Gawroński, Gimnazjum w Radziejowie

III m-ce – Tymon Bykowski, Gimnazjum w Radziejowie

IV m-ce – Bartosz Szyperski, Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu

V m-ce – Wiktoria Szczepaniak, Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu

VI m-ce – Patryk Burak, Gimnazjum w Pakości

VII m-ce – Karolina Kozina, Gimnazjum nr 4 w Inowrocławiu

VIII m-ce – Krzysztof Szałkowski, Gimnazjum w Strzelnie

IX m-ce – Sebastian Gutowicz, Gimnazjum w Janikowie i Weronika Rydelek, Gimnazjum w Radziejowie

X m-ce – Kamil Szałecki, Gimnazjum w Sławęcinku