OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Sukces matematyczny uczniów gimnazjum

W XXIII Konkursie Matematycznym organizowanym przez II LO w Inowrocławiu uczeń klasy II Grzegorz Kornatowski uzyskał tytuł laureata I miejsca, a Szymon Sieradzki z klasy III – laureata II miejsca. Dodatkowo Natalia Habicht z kl. III uzyskała tytuł finalisty z wyróżnieniem.
Opiekę merytoryczną nad Grzegorzem sprawowała mgr Katarzyna Kwak, a nad Szymonem i Natalią – mgr Aleksandra Grzegorska.