Z Życia Szkoły

Zwycięstwo Kaspra w IX Biegu Piastowskim.

Reprezentacja Szkoły:

Dziewczęta:

Weronika Wojciechowska II B – I miejsce

Agata Grabowska II A – II miejsce

Alicja Błotnicka I C – III miejsce

Agata Kaczmarek II A – VIII miejsce

Natalia Cuber I B – IX miejsce

Chłopcy:

Patryk Borkowski II B – I miejsce

Hubert Niewiadomski I E – II miejsce

Maciej Zawada I E – III miejsce

Gimnazjum reprezentowała Julia Mrówczyńska, która zajęła XVII miejsce.