Z Życia Szkoły

Wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej

28 kwietnia w szkolnej auli miało miejsce uroczyste wręczenie przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika raportu z ewaluacji zewnętrznej naszej placówki. Liceum i Gimnazjum przeszły ocenę w trzech obszarach: „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”, „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” oraz „Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”, osiągając najwyższe możliwe noty. Ewaluacji dokonali wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Beata Wasilewska i Wojciech Gliwiński. W podsumowaniu wyrazili opinię, że w „Kasprowiczu” nie marnuje się czasu, pomaga się rozwijać talenty i wspiera się uczniów na wiele sposobów, czego dowodem, obok obejrzanych lekcji i rozmów z nauczycielami, są wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele organu prowadzącego – Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu: wicestarosta Mirosława Kucol oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Robert Gołdecki, a także rodzice, do których dyrektor Łaszkiewicz skierował specjalne podziękowania za wsparcie. Uroczystość uświetnił montaż poetycko-muzyczny przedstawiony przez aktorów Inowrocławskiego Teatru Otwartego, przygotowany przez mgr Elżbietę Piniewską.