OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Sukces Oli w układaniu origami

10 kwietnia w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Origami „Żuraw” organizowanego przez Fundację Matematyków Wrocławskich. Uczennica kl. III B Aleksandra Polcyn zdobyła trzecie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. I etap konkursu polegał na samodzielnym wykonaniu i przesłaniu na adres organizatora konkursu modelu matematycznego w technice origami. Na podstawie przesłanych prac jury wyłoniło finalistów konkursu, biorąc pod uwagę przy ocenie prac zgodność z podstawowymi regułami origami, stopień trudności i pracochłonność modelu, oryginalność pomysłu, estetykę wykonania, dobór kolorystyki i rodzaju papieru. Z nadesłanych prac utworzono wystawę.
Podczas finału zawodnicy mieli do wykonania rozmaite zadania, np. wykonanie modelu na podstawie diagramu, złożenie modułu na podstawie wzorca i zbudowanie z takich modułów dowolnej bryły (ew. z podaniem jej opisu matematycznego), narysowanie diagramu zadanego modułu lub prostego modelu. Zawodnicy mogli też odpowiadać na pytania matematyczne (dostosowane stopniem trudności do kategorii wiekowej) dotyczące własności jakiegoś modelu.