Z Życia Szkoły

Licealista i gimnazjalista laureatami olimpiady

W sobotę 9 kwietnia odbył się w Białymstoku etap centralny Olimpiady Wiedzy o III RP. „Kasper” reprezentowany był przez dwóch uczniów: Krzysztofa Niespodzińskiego z kl. III e i Pawła Daroszewskiego z kl. III g. Krzysztof jest już posiadaczem kilku tytułów z olimpiad społeczno-prawnych, a niniejszym tytułem potwierdził swoją dominację wśród młodych wielbicieli wos-u z I LO w bieżącym roku. Natomiast Paweł jest uczniem kl. III gimnazjum dwujęzycznego, zaś olimpiada ma charakter licealny. Jej uczestnicy wykazać się musieli znajomością najnowszej historii Polski, wiedzą na temat ustroju III RP oraz biegłością w zagadnieniach z wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym. Ostatecznie obaj uczniowie z „Kaspra” zostali laureatami olimpiady, zaś Paweł – gimnazjalista – zajął bardzo wysokie VII miejsce w rankingu krajowym, co było najwyższym wynikiem ucznia z naszego województwa. Warto wspomnieć, że jeszcze nigdy żaden gimnazjalista nie został laureatem tej olimpiady, tym bardziej zaś nie uzyskał tak wysokiej lokaty. Sukces Pawła jest nie tylko radością dla całej społeczności szkolnej, ale przede wszystkim ogromną dumą dla jego rodziców. Opiekunem licealisty i gimnazjalisty jest dr Sławomir Drelich, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i podstaw prawa.