Z Życia Szkoły

Spotkanie z prof. Lilianą Sikorską

10 marca szkołę odwiedziła Liliana Sikorska, absolwentka naszego Liceum, a obecnie profesor Zakładu Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej wchodzącego w skład Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas spotkania zaprezentowała zakres działalności Zakładu i tematykę prac tam podejmowanych. Tematem przewodnim wykładu była historia multikulturalizmu w literaturze angielskiej.
Następnie prof. Sikorska spotkała się w bardziej kameralnych warunkach z piątką uczniów Liceum, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych z zakresu lingwistyki.
Pani profesor ofiarowała szkole zredagowany przez siebie zarys historii literatury irlandzkiej – „An Outline History of Irish Literature in Texts” oraz szereg innych upominków związanych z Wydziałem Anglistyki.