Z Życia Szkoły

Awans w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego

Do etapu okręgowego XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego awansowało ośmioro naszych uczniów. Są to: Wojciech Grochola (III E), Natalia Gruszecka (III D), Patrycja Wiśniewska (II C), Anna Baranowska (II C), Aleksandra Krzyżaniak (III E), Anna Piniewska (III A), Mikołaj Kaszak (II D) i Ewelina Szymandera (II B). Opiekunkami merytorycznymi młodych polonistów są ich nauczycielki: mgr Elżbieta Piniewska, mgr Anna Wesołowska i mgr Agnieszka Zielińska.