Z Życia Szkoły

Dzień Patrona

W jaki sposób można uczcić Dzień Patrona szkoły, jeśli jest nim poeta i to jeden z najwybitniejszych reprezentantów literatury przełomu XIX i XX wieku? Inowrocławski Teatr Otwarty wraz z mgr Elżbietą Piniewską zaproponował społeczności Kaspra magiczną podróż w krainę łagodności. Projekt „Śpiewajmy poezję” stanowił pretekst do rozważań na temat miejsca i roli poezji we współczesnym świecie. Piękne i mądre słowa wierszy Wisławy Szymborskiej, Cypriana Kamila Norwida, Juliana Tuwima, Agnieszki Osieckiej we wspaniałej emocjonalnej interpretacji młodych wykonawców dotarły do serc licznie zgromadzonej w auli szkoły publiczności, o czym świadczyły długie owacje na zakończenie. Nikt nie wstydził się wzruszeń, a właśnie o to chodzi w kontakcie ze sztuką. Warto dodać, że o plastyczną oprawę widowiska zadbał Jarosław Sopoliński, a muzyczną stroną zajęli się Michał Witkowski i Wiktor Ptak (uczeń klasy II g).