Z Życia Szkoły

Stypendium Premiera dla Igora Chełstowskiego

1 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy uczeń kl. II b Igor Chełstowski odebrał z rąk Elżbiety Rusielewicz, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego, oraz Jolanty Metkowskiej, p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów. Igor osiągnął w poprzednim roku szkolnym najwyższą średnią ocen spośród uczniów klas pierwszych (5,5), a szczególnie uzdolniony jest w zakresie przedmiotów ścisłych. W klasie I był laureatem II miejsca Kujawsko-Pomorskich Zawodów Matematycznych im. Mariana Rejewskiego, II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym im. Stefana Banacha oraz zdobywcą wyniku bardzo dobrego w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. Obecnie realizuje indywidualny tok nauki z matematyki, fizyki i chemii i bierze udział w zmaganiach olimpijskich z tych przedmiotów. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy sukcesów.