Z Życia Szkoły

ITO na WTOOPIE

Inowrocławski Teatr Otwarty, prowadzony przez mgr Elżbietę Piniewską, w skład którego wchodzą uczniowie i absolwenci naszej szkoły, został zaproszony do udziału w IV Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych WTOOPA w dniach 5-8 listopada w Krakowie. Iteowcy zaprezentowali dramat Miłki Malzahn pt. „Korytarz” oraz monodram Marcina Sipińskiego „W Republice Szczęścia” na podstawie tekstu Martina Crimpa. Obydwa spektakle wyreżyserowała Elżbieta Piniewska.