OsiągnięciaZ Życia Szkoły

„Bliżej medycyny” z Wojciechem Gierlikowskim

Podczas nauki w „Kasprze” – którą rozpoczął w klasie biologiczno-chemicznej bardzo świadomie, po zdobyciu w 2005 r. I miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Biologicznym dla Gimnazjalistów, organizowanym przez biologów z naszej szkoły – uzyskał 5 tytułów szczebla centralnego w olimpiadach z dziedziny biologii. Jest w tym zakresie rekordzistą: ma na koncie trzy tytuły finalisty Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, tytuł finalisty Olimpiady Biologicznej i wreszcie tytuł laureata Olimpiady Biologicznej ze srebrnym medalem (pierwszy w historii naszego liceum tytuł laureata tej olimpiady). Na powyższe sukcesy pracował pod opieką merytoryczną swej nauczycielki biologii, mgr Anny Pędzich-Kuszel.

Na studiach medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Wojciech Gierlikowski nie zajmował się wyłącznie zaliczaniem kolejnych kolokwiów i egzaminów, lecz aktywnie poszukiwał możliwości rozwoju naukowego. Pogłębiał swą wiedzę w studenckich kołach naukowych: przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, przy Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Interdyscyplinarnym Studenckim Kole Naukowym Medycyny Molekularnej przy Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Już w czasie studiów faktycznie pracował w Zakładzie Medycyny Genomowej Uniwersytetu Warszawskiego, a staż odbył w Wojskowym Instytucie Medycznym. Wiosną tego roku odbył staż doktorancki na Wydziale Fizjologii i Biologii Komórki Uniwersytetu Stanowego Ohio w Columbus w USA. Obecnie w swej pracy badawczej zajmuje się głównie problematyką nowotworów tarczycy, pracując równocześnie jako lekarz.

Jego zacięcie badawcze oraz świetne wyniki w nauce owocowały stypendiami i nagrodami: Stypendium Ministra Edukacji Narodowej (2008), Stypendium Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2009, 2010, 2013), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013), Stypendium w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011, 2014), stypendium doktoranckim Studium Medycyny Molekularnej (2014) oraz Diamentowym Grantem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012).

Dotychczasowa droga rozwoju Wojciecha Gierlikowskiego pozwala przypuszczać, że usłyszymy o nim jeszcze nie raz. Może on stanowić wzór dla naszych uczniów. Podczas spotkania otrzymał od młodych biologów i medyków sporo pytań o swoje doświadczenia, a swoimi odpowiedziami z pewnością zachęcił ich do rozwijania naukowych pasji, udowadniając przy tym, że mimo tak dużego jak na swój wiek dorobku, jest też zwyczajnym młodym człowiekiem.

Mgr Anna Pędzich-Kuszel zaprasza już teraz na kolejne spotkanie z cyklu „Bliżej medycyny”. Jej gościem będzie tym razem lekarz kardiolog. O szczegółach poinformujemy wkrótce.