Z Życia Szkoły

Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela

W Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej użyczonej nam przez Państwową Szkołę Muzyczną odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia wszystkim obecnym i emerytowanym pracownikom naszej szkoły złożyli dyrektor szkoły Rafał Łaszkiewicz oraz prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza Henryk Okoński.
Następnie klasa I b – wspomagana przez uczniów z klas II a, II c i III a – zaprezentowała wiązankę słowno-muzyczną przygotowaną pod opieką mgr Małgorzaty Wojciechowskiej.
W imieniu całej społeczności uczniowskiej życzenia złożyła przewodnicząca SU Olga Romanowska.