Z Życia Szkoły

Rok szkolny 2015/16 zainaugurowany

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2015/2016. Podczas uroczystej inauguracji powitaliśmy dziś w gronie naszej szkolnej społeczności pierwszoklasistów z pięciu nowych klas LO oraz z Gimnazjum Dwujęzycznego. Powiększyło się również grono pedagogiczne – mgr Dorota Kozińska uczyć będzie języka rosyjskiego.

Najważniejszym punktem uroczystości było ślubowanie złożone przez nowych członków kasprowiczowskiej społeczności – uczniów klas pierwszych. Mamy nadzieję, że szybko wdrożą się w nowe obowiązki i zintegrują z resztą uczniowskiego grona. Tradycyjnie na uroczystości pojawili się licznie absolwenci „Kaspra”.